Laserové gravírování

Laserové gravírování

- Kvalitní zpracování
Laserové gravírování umožňuje umístit obrázky na prakticky jakýkoliv materiál s trvale vysokou kvalitou.
- Vysoká integrace do procesu
Zařízení pro laserové gravírování lze poměrně snadno integrovat do výrobních linek. Tato technologie nevyžaduje vytvoření zvláštních podmínek.
- Vysoký výkon
Laserové gravírování umožňuje nanášet obrazy s maximálním výkonem a vysokým stupněm flexibility (každý další snímek lze změnit pomocí programu)

Laserové gravírování - tato technologie umožňuje použití laserového záření pro kreslení obrázků na materiálu. Technologie laserového gravírování se vyznačuje dostatečně vysokou věrností obrazu díky nepřítomnosti součástek v kontaktu s materiálem a také součástek, které podléhají opotřebení.

Technologie laserového gravírování

Laserové gravírování využívá tepelného bodu, ve kterém se laserový paprsek dotkne povrchu materiálu a vyprodukuje významné lokální ohřátí (zpravidla krátkodobé), což v důsledku způsobuje v případě laserového značení změny fyzických vlastností povrchu materiálu nebo v případě laserového gravírování odpařování materiálu z horní vrstvy.

Vzhledem k tomu, že při laserovém gravírování dochází k procesu odpařování, je podmínkou průmyslového použití této technologie odstranění produktů odpařování ze zóny zpracování, k čemuž se obvykle používá průmyslové odsávání.

Jednou z vlastností laserového gravírování je schopnost efektivní integrace laserového systému do výrobních linek. Toto řešení je široce používáno pro nanesení dat, čárového kódu nebo loga v sériové výrobě.

Výhody laserového gravírování

- Vysoká účinnost procesu
- Nepřítomnost mechanického působení na materiál
- Schopnost popisovat místa, která jsou obtížně dostupná pro obráběcí nástroje
- Vysoká přesnost obrazu
- Malý průměr nástroje