Laserové řezání

Výhody zařízení pro řezání laserem

- Kvalitní zpracování
Laserové řezání umožňuje dosahovat nejvyšší kvality zpracování, kterou nelze dosáhnout řezáním plazmou ani plamenem.
- Vysoký výkon
Použití vláknového laserového zdroje v kombinaci s přesnými pohybovými systémy lineárního pohonu umožňuje výrazně zlepšit spolehlivost zařízení a prakticky eliminuje potřebu servisní obsluhy.
- Vysoká přesnost
Moderní laserové zařízení umožňuje dosáhnout přesnosti v řádu 0,005 mm
- Vysoká spolehlivost a stabilita systému
Použití vláknového laserového zdroje v kombinaci s přesnými pohybovými systémy na lineárním pohonu umožňuje výrazně zlepšit spolehlivost zařízení a prakticky eliminuje potřebu servisní obsluhy.

Laserové řezání – je nejúčinnější způsob zpracování plechu, který Vám umožní získat vynikající kvalitu a vysoký výkon procesu zpracování.

Лазерная резка металла

Řezání laserem - je jeden z nejmodernějších a efektivních řezání tenkých a střednětenkých kovových materiálů. Zaostřené laserové záření vytváří vysoký lokální ohřev materiálu, což umožňuje dosáhnout vysoké kvality řezání

Technologie laserového řezání umožňuje získat tenké řezy vysoké kvality, s minimální tepelně ovlivněnou zónou na obrobku, a tak zachovat fyzikální a chemické vlastnosti zpracovávaného materiálu. Vzhledem k technologickým vlastnostem je laserové řezání maximálně vysocepřesná a vysocevýkonná metoda řezání plechů.

Video procesu řezání oceli s pomoci stroje pro laserové řezání série AFL

Přednosti řezání laserem

Technologie řezání kovů laserem je efektivní využít pro řezání velkého počtu obdobných dílů a malosériové výroby. Laserové zařízení nevyžaduje dodatečnou montáž jakýchkoliv součástek při změně konfigurace detailu a proto tato metoda je velmi flexibilní a umožňuje pokračovat v řezání bez zastavení obrábění plechu, pouze změnou řídicího programu (výkresu).

Laserové řezací stroje dovolují řezání materiálu po zcela libovolném obrysu a poskytují nejvyšší kvalitu zpracování.

Tepelný účinek laserového záření je velmi malý v důsledku výhradně lokalizovaného kontaktu s obrobkem, čímž se zabrání pokřivení nebo jiným deformacím obrobku. Výsledný řez je vysoce kvalitní a může být použit bez dalšího opracování.

Při laserovém řezání kovu není potřeba speciálního uchycení obrobku, ve srovnání s mechanickými metodami zpracování, což výrazně snižuje čas, potřebný pro výměnu zpracovávaného materiálu. Přesnost procesu řezání laserem je vyšší než mechanická metoda zpracování, protože v procesu mechanického obrábění dochází k opotřebení nástroje.

Řezání oceli

Laserové řezání oceli se provádí s použitím kyslíku a umožňuje získat vysokou kvalitu produktů ve spojení s nejvyšší účinností procesu.

Řezání nerezové oceli

Při funkci laserového řezání nerezových ocelí je třeba dosáhnout řezné hrany bez oxidace povrchu.

Řezání hliníku

Řezání hliníku je dost problematické pro veškeré tepelné zpracování materiálů vzhledem k vysoké tepelné vodivosti tohoto kovu.

Zařízení pro řezání kovů laserem

V laserových komplexech ARAMIS jsou použity vláknové zdroje nové generace, které umožňují dosáhnout co nejvyšší kvality zpracování, vysokého výkonu a maximální spolehlivosti systému.

Aplikace lineárního pohonu v zařízení pro řezání laserem maximalizuje možnosti laserového zdroje vzhledem k vysoké přesnosti, dynamice a spolehlivosti řešení. Přesný lineární pohon umožňuje řezání s maximální možnou přesností a rychlostí, která je omezena pouze výkonem laserového zdroje, a to po celou dobu životnosti laserového systému.

  • Laserové řezání kovu - pokročilé řešení pro dosažení maximální efektivity při zpracování kovu.