Laserové svařování

Laserové svařování

- Vysoká kvalita svaru
Laserové svařování umožňuje dosahovat vysoce kvalitních svarů, které nevyžadují další zpracování.
- Nerozdělitelnost dosaženého svaru
Při svařování laserem je pevnost výsledného svarového spoje srovnatelná s pevností materiálu, což umožňuje dosáhnout nerozdělitelnosti švu (při mechanickém namáhání dochází ke zlomu mimo oblast svaru).
- Přesné ovládání svařovacího procesu
Zařízení pro laserové svařování umožňuje široce upravovat škálu možností základních svařovacích parametrů, což přináší vysokou flexibilitu při procesu svařování.

Laserové svařování - moderní technologie, která se používá pro trvalé spojení součástí, většinou vyrobených z kovu nebo plastu. Vysoká koncentrace energie paprsku záření produkuje hluboké, úzké švy, které poskytují nejvyšší kvalitu svařování. Laserová technologie svařování se efektivně využívá v sériové výrobě.

Přesné bodové laserové svařování

Bodové svařování se rozšířilo v důsledku vzniku polovodičových laserů, které pracují v pulzním režimu. Tento typ svařování je široce používán v mikroelektronice a přesném strojírenství. Přesné laserové svařování se používá především pro svařování tenkých materiálů (0,1-1,4 mm). Výkon tohoto způsobu zpracování se odvíjí od frekvence generování pulsů.

Laserové svařování švů

Švové svařování poskytuje silné mechanické spojení, jakož i vysokou těsnost spoje. Švové svařování se provádí jak kontinuálním zdrojem laserového záření, tak s pomocí pulzního generování vysokofrekvenčního impulzu.

Vlastnosti laserového svařování

Při použití kontinuálního svařování laserem je kvalita svarového spoje často vyšší než pevnost svařovaného materiálu. K tomuto efektu dochází v důsledku změn ve struktuře materiálu, který se odplyní a získá jemnozrnnou strukturu svařovaného materiálu. Pulzní režim laserového svařování se používá především pro svařování tenkých materiálů, zatímco kontinuální režim se používá pro hluboké svařování. Laserové svařování je univerzální technologie, která je použitelná pro svařování uhlíkové oceli, nerezové oceli, hliníku, titanu, plastů a dalších materiálů.

Výhody laserového svařování

- Schopnost svařování na běžném vzduchu (ne ve vakuu nebo zvláštních podmínkách)
- Malý průměr bodu, eliminuje deformaci svařovaných dílů, vytváří vysokou kvalitu svaru a přesnosti obrábění.
- Bezkontaktní proces umožňuje svařování v nejodlehlejších místech.
- Flexibilní konfigurace parametrů svařovacího procesu
- Vysoká kvalita švů
- Bezpečnost a žádné škodlivé záření