Limo Mikrooptik GmbH

Лимо ГмбХ

Společnost LIMO

Firma LIMO (Lissotschenko Mikrooptik) byla založena v roce 1992 v centru Paderborn, spolková země Nordrhein-Westfalen, Německo. V roce 1995 se společnost přestěhovala do Dortmundu (Centre of Technology), kde byla započata výroba mikrooptiky. Vývoj technologie výroby polovodičových laserů pokračoval prakticky paralelně s vývojem společnosti LIMO, která se stala výchozím a jediným dodavatelem mikrooptiky pro polovodičové lasery. Dá se říci, že LIMO nezávisle vytvořila trh pro své výrobky. Současně byla věnována maximální pozornost patentování originálních řešení optických úkolů. LIMO také věnovala velké úsilí vývoji mikrooptických systémů pro pevnolátkové lasery a excimerové lasery. Již v roce 1997 byly vytvořeny formovače paprsku pro zařízení laserové litografie. V roce 2000 byla postavena první vlastní budova společnosti a odstartována sériová výroba mikrooptiky a malosériová výroba polovodičových laserových modulů. V roce 2001 - 2002 byly postaveny další dvě budovy a rozšířena již sériová výroba mikrooptiky a laserů.

V současné době společnost zaujímá pozici lídra na celosvětovém trhu mikrooptiky, polovodičových laserů, systému formovaní laserového paprsku a laserové technologie vysoce precizního zpracování materiálů. Aktivity v inovaci společnosti byly vysoce oceněny v roce 2007, kdy byla společnosti LIMO udělena "Inovační Prémie německé ekonomie" mezi středními podniky.

Partnerství

V roce 2001 se stala společnost "ARAMIS " oficiálním distributorem laserů a mikrooptiky Limo GmbH (Dortmund, Německo) na Ukrajině. Vážíme si našich partnerských vztahů a zastáváme názor, že moderní průmysl by se měl opírat výhradně o přední představitele trhu v oblasti špičkových technologií.