Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem

-Široký rozsah zpracovávaných materiálů
Zpracovávané materiály: kovy (železné i neželezné), kámen, plasty, guma, lamináty, dřevo, výbušné a hořlavé materiály, různé kovové slitiny atd.
Rozsah: přesné strojírenství, výroba, řezání plastů a pryže, jaderná energetika, zpracování návrhu a mnohem více.
- Nejvyšší kvalita zpracování
Technologie řezání vodním paprskem umožňuje získat nejvyšší kvalitu dílů. U této technologie neexistuje tepelný účinek na materiál, takže nedochází ke kalení okraje a deformaci detailu.
- Vysoká přesnost
Vzhledem k menšímu průměru pracovního proudu (0,7 - 1,1 mm) a použití vysoce přesného polohovacího systému je možné provádět řez s maximální přesností kontury a ve výsledku získat maximální přesnost.

Řezání vodním paprskem - technika, při které se využívá proudu vody pod vysokým tlakem pro řezání materiálů. Voda je dodávána výkonným čerpadlem po předchozím smísení s brusnými částicemi použitými ke zvýšení účinnosti procesu narušení materiálu. Tato technologie je široce používána pro výrobu dílů z nejrůznějších materiálů a je výhodná pro materiály citlivé na vysoké teploty. Řezání vodním paprskem je široce používáno v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Výhody řezání vodním paprskem

Důležitou výhodou technologie řezání paprskem vody je absence tepelných účinků na materiál během procesu řezání. Nepřítomnost tepelného účinku umožňuje ponechat beze změny fyzikální vlastnosti materiálů, nedochází ke kalení kraje materiálu, vylučuje možnost deformací výrobků.

Zařízení pro řezání vodním paprskem je velmi vhodné pro použití v automatických linkách. Použití 3D zpracování umožňuje získat vysoce přesné výrobky složitých tvarů.

Řezání vodním paprskem je nejbezpečnější způsob obrábění. Řezání vodou neprodukuje škodlivé emise a je velmi ekonomické vzhledem k využití zpracovaného materiálu (možnost získání úzkých spár).

Jednou z hlavních výhod technologie řezání vodním paprskem je možnost zpracovat prakticky jakýkoliv materiál. Tato výhoda je nezbytná v některých odvětvích, jinak je ale řezání vodním paprskem použitelné v téměř každé výrobě.

Řezání kovů

Technologie řezání kovů vodním paprskem umožňuje dosahovat vysoce kvalitního povrchu při dostatečně tenkých můstkách (asi 0,5 mm) v silném kovu. Součástí procesu je použití systému kompenzace řezacího kužele.

Řezání kamene

Kámen je specifický materiál z hlediska zpracování tím, že je nepoddajný termickému způsobu obrábění. V případě kamene je tedy technologie řezání vodním paprskem prakticky jediná metoda, která umožňuje vysoce přesné řezání složité kontury.

Řezání vodním paprskem porcelánu a dlaždic

Technologie řezání vodním paprskem se ukázala jako účinná pro řezání dlaždic a porcelánu pro dosažení složitých tvarů vysoké přesnosti a čistého obvodu.

Řezání skla

Konturové řezání skla je vcelku obtížný úkol vzhledem k vysoké křehkosti materiálu. Řezání skla vodním paprskem umožňuje bezpečně zvládnout i velké tloušťky skla s vysokou přesností.
- Řezání vodním paprskem – je zcela flexibilní technologie řezání, umožňuje zpracování prakticky jakéhokoliv materiálu .